Welkom op Samen Lingewaard

Vragen en antwoorden Energievisie

Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden, volgens de “Voorkeursladder Zon” die door de provincie wordt bepaald. Of een plan daaraan voldoet wordt getoetst in het vergunningsproces.

Dat weten we nog niet precies, maar met de huidige regelgeving is het zoekgebied beperkt tot de zone A15/Betuweroute. 

Nee. Een windmolen maakt geluid en dat kan leiden tot geluidhinder. De overheid stelt daarvoor normen, die iets strenger zijn dan de geluidnormen voor bijvoorbeeld snelwegen. Er zijn rapporten over negatieve gezondheidsaspecten van windmolens. Daarbij gaat het om hele specifieke situaties. Het afgelopen jaar heeft het Rijk een groot onderzoek uitgevoerd om tot nieuwe normen voor windmolens te komen. Gezondheid speelt daarin een grote rol. Zo zijn er strenge normen voor het windmolengeluid en mag er maximaal 6 uur per jaar sprake zijn van slagschaduw bij woningen.

Daar is ook volop aandacht voor. Sterker nog: zonnepanelen op grote daken en energiebesparing zijn de eerste en belangrijkste mogelijkheden die we bekijken in de plannen rondom schoon opgewekte elektriciteit. Helaas lukt het niet altijd om zonnepanelen op industriële gebouwen te plaatsen. De daken zijn vaak niet geschikt voor het extra gewicht van de panelen óf liggen vol obstakels (ventilatieroosters, lichtvensters etc.). Ook moet er rekening worden gehouden met de brandveiligheid. Daarnaast is er een grotere netaansluiting nodig, die door drukte op het elektriciteitsnet vaak niet wordt afgegeven.

Nee, dat zeker niet. Uw zonnepanelen thuis zijn voor uw eigen situatie en de opbrengsten dus ook. U draagt wél met uw zonnepanelen direct bij aan de doelen die we als gemeente hebben gesteld: elektriciteitsneutraal in 2030.

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 7.000 kilowatt (kW). De gemiddelde thuisinstallatie met zonnepanelen heeft een vermogen van zo’n 3 tot 4 kW. Dit verschil maakt dat een windmolen meestal een directe aansluiting krijgt op een hogere netspanning en er dus geen problemen ontstaan in nabijgelegen woonwijken of op bedrijventerreinen. Uw panelen blijven dus gewoon stroom opwekken als de windmolens draaien.

Dit zijn nu twee beste opties voor duurzame elektriciteitsopwekking. Een kerncentrale zou er niet kunnen. Elektriciteit uit stromend water (waterkracht) van de Waal, Pannerdensch Kanaal of Nederrijn lukt ook niet goed, omdat het water nergens snel genoeg stroomt.

Nee, dit is zeker geen reden om dit soort projecten toe te staan. De opbrengst bestaat uit eenmalige bouwleges en de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Als de grond van de gemeente is, dan ontvangen we pachtopbrengsten. 
We plaatsen windmolens en zonneparken omdat het nodig is voortaan vooral eigen, schoon opgewekte elektriciteit te gebruiken. Zonder uitstoot van schadelijke gassen die de aarde opwarmen. Daarmee stellen we onze toekomst en die van onze kinderen zeker.
 

Met de initiatiefnemer kunnen afspraken worden gemaakt over een financiële vergoeding aan omwonenden. Omdat hier verschillende manieren voor zijn, gaan we met inwoners in gesprek over de invulling hiervan. We doen dit met iedereen die zich heeft aangemeld voor de Meedenkgroep Zon & Wind. Het belangrijkste voordeel is dat we met schoon opgewekte elektriciteit problemen in de natuur en tekorten aan elektriciteit voorkomen.

Nee, dat staat los van elkaar. De initiatiefnemers verkopen de stroom door aan een energieleverancier. 

In de Energievisie wordt onderzocht óf en hoe een zonnepark langs de A15/Betuweroute mogelijk is. Met name in het tuinbouwgebied NEXTgarden zijn er al zonneparken of liggen er al concrete plannen.

Nee, de hoeveelheid straling (= warmte) van de zon op de aarde verandert niet. Wel zijn zwarte oppervlakten van zonnepanelen warmer dan wanneer de zon schijnt op het grasland of de natuur eronder. Zonneparken kunnen daardoor plaatselijk tot wat extra opwarming leiden, maar ze koelen ook weer snel af.

Inwoners hebben absoluut inspraak. De gemeenteraad heeft beslissingen genomen over de hoeveelheid zonne- en windenergie die we willen opwekken. Daarbij is ook een aantal gebieden aangewezen waar dat zou kunnen. Hoe we dit gaan invullen (met zon of wind en op welke voorwaarden) bepalen we samen met inwoners.

Eén van de voorwaarden in het ‘Beleidskader Energietransitie’ is dat inwoners financieel moeten kunnen profiteren van een zonne- of windpark. Dit werken we nu uit in de Energievisie, waarover we graag met u in gesprek gaan.

De RES is in 2021 opgesteld door de 16 gemeenten in onze regio, de provincie Gelderland en de drie regionale waterschappen. Gemeenten hebben hierin o.a. aangegeven welke duurzame elektriciteitsprojecten zij tot 2030 gaan oppakken. In onze regio gaat het om bijna 100 projecten. Deze 100 projecten leiden uiteindelijk tot 1,62 TWh duurzame elektriciteit. Voor gemeente Lingewaard gaat het hier om o.a. windpark Caprice, zonproject Lingewal en het drijvend zonnepark Lingezegen. Ook het project A15/Betuweroute staat door de gemeente in de RES benoemd.

Cookie-instellingen