Welkom op Samen Lingewaard

De visie

Lingewaard streeft naar een toekomstbestendige inrichting, zodat het ook in 2035 prettig wonen, werken en recreëren is in een groen en levendig Lingewaard.

Het toekomstbeeld voor Lingewaard is uitgewerkt in de volgende onderdelen:

  • In 2035 zijn onze kernen gegroeid
  • De kernen zijn toekomstbestendig ingericht
  • Groen is in en om de kernen toegankelijk
  • Uitwaaien op de dijk of in het buitengebied kan ook
  • Duurzaam wonen en bedrijvigheid is normaal geworden
  • De glastuinbouw in NEXTgarden is energieneutraal
  • Landbouwbedrijven zijn duurzamer en nog steeds belangrijk in ons landschap
  • Verkeer en vervoer zijn minder belastend voor het milieu.

Deze onderdelen zijn opgesplitst in twee vergezichten:

  1. Een toekomstbestendige leefomgeving voor jong en oud
  2. Lingewaard als onderdeel van de groene metropoolregio

De vergezichten zijn vervolgens uitgewerkt voor elk van de kernen.

Cookie-instellingen