Welkom op Samen Lingewaard

Ontwikkeling van de Rietkamp Huissen

Samen met ondernemers en inwoners uit de Rietkamp werkt de gemeente aan een plan voor de toekomst van de Rietkamp. 

Aanleiding: gebiedsvisie NEXTgarden 

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie NEXTgarden vastgesteld. Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie hoorden we dat een aantal tuinders uit de Rietkamp wil stoppen. Dit betekent dat een deel van het gebied niet langer intensiveringsgebied voor glastuinbouw hoeft te blijven. Daarom gaan we, samen met ondernemers en bewoners, kijken naar wat we met dit gebied willen. 

NEXTliving

Het noordelijke deel van de Rietkamp is één van de gebieden aan de rand van NEXTgarden waar intensivering van glastuinbouw niet kansrijk is. Deze gebieden ontwikkelen we onder de naam NEXTliving. We willen dat hier een mooie overgangszone komt van glastuinbouw naar bewoonde omgeving.

  

Hoe komt de Rietkamp er straks uit te zien?

Dat weten we nog niet. Hiervoor gaan we de komende periode in gesprek met tuinders, bewoners en overige belanghebbenden.  Samen maken we een plan waarin we omschrijven hoe we de toekomst van de Rietkamp zien. En hoe we dit gaan realiseren. Dit plan moet dan in de komende 10-15 jaar worden uitgevoerd. 

Wat gaat dan gebeuren?

In het najaar van 2023 hebben we gesproken met verschillende (oud-) tuinders in en rond de Rietkamp. Een belangrijke conclusie is dat we als gemeente gerichte keuzes moeten maken. Daarom gaan we de mogelijkheden rondom ontwikkeling op de Rietkamp eerst bespreken met de gemeenteraad. Dat doen we in het najaar van 2024, tijdens de gesprekken over NEXTgarden. De Rietkamp is immers onderdeel van NEXTgarden. 

Vervolgproces

De helderheid vanuit de gemeenteraad helpt ons om gericht in gesprek te kunnen gaan met bewoners. Eind dit jaar ontvangt u van ons een uitnodiging om mee te denken over het vervolg. Graag horen we dan van u wat uw gedachten zijn over de Rietkamp.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen