Welkom op Samen Lingewaard

Q&A Maatschappelijke Accommodatieplan Bemmel – De Assenburg

Nee dit wordt niet duurder. De prijzen zullen vergelijkbaar zijn met de huur die ze nu betalen.

Nee, de winkeliers blijven binnen De Assenburg. We zien het plan om een cultureel centrum te creëren als een aanvulling op het huidige winkelaanbod. De winkeliers profiteren door meer bezoekers aan De Assenburg/het centrum.

Nee, als besloten wordt dat we hiermee doorgaan praten we hier met huurders, gebruikers en inwoners over. Zij krijgen een stem in hoe het eruit komt te zien.

We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen meedenken. Dat zijn SWL, de bibliotheek en De Kinkel die verhuizen naar de Assenburg, maar ook inwoners of ondernemers. Met vertegenwoordigers van SWL, de Bilbliotheek, SWL, Clink! en de centrummanager wordt een kerngroep gevormd. Hen wordt gedurende het project om advies gevraagd. Met deze organisaties heeft ook al een persoonlijk gesprek plaatsgevonden over hun wensen en behoeftes. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met andere culturele en maatschappelijke organisaties, de winkeliersvereniging en wijkplatforms. In de verschillende gesprekken heeft ook ‘Plekkenmakers’ een rol. Zij zijn een organisatie die de gemeente en alle partners begeleid in het ophalen van inzichten uit de gemeenschap over het cultureel centrum. En die deze vervolgens toepast in een ontwerp.

Nee, dit besluit wordt naar verwachting in oktober 2024 genomen. Dit wordt genomen op basis van onderzoeken naar de financiële haalbaarheid en naar hoe inwoners, ondernemers en gebruikers tegenover dit plan staan. Deze onderzoeken worden nu gedaan.

Dat willen we omdat we geloven dat organisaties elkaar kunnen versterken. We zien dat veel verenigingen niet bekend zijn bij een deel van de gemeenschap en dat het aantal vrijwilligers terugloopt. Door ze samen op een centrale plek te laten werken, worden ze zichtbaarder en kunnen ze gebruik maken van elkaars vrijwilligers.

De gemeente Lingewaard heeft de afgelopen jaren beleid gemaakt over maatschappelijke accommodaties. Daarin is afgesproken dat maatschappelijke accommodaties duurzaam en financieel gezond moeten zijn. Om dat te zijn moeten ze ook regelmatig gebruikt worden. Daarnaast kampt het centrum van Bemmel met veel leegstand, dat is niet aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente wil dit tegengaan en het centrum van Bemmel compacter en aantrekkelijker maken.  

 

Cookie-instellingen