Welkom op Samen Lingewaard

Hart van de wijk

Uw mening over de toekomst van sporthal De Brink / De Kuul

In het voorjaar van 2020 stelde de gemeente Lingewaard de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vast. In deze visie staat een voorstel voor de huidige sporthal de Brink / de Kuul en de directe omgeving. Dit voorstel is nog niet definitief. We gaan nu eerst de haalbaarheid onderzoeken van de opties renovatie dan wel nieuwbouw.  

We zijn benieuwd naar wat uw behoeften zijn op het gebied van sociaal culturele activiteiten, sport en spel en horeca. Uw mening is van belang om een goede inschatting te maken over het toekomstig gebruik van deze plek. En de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Daarom hebben we aan bewoners gevraagd om een vragenlijst in te vullen. 

 

Hart van de wijk

We zijn in gesprek met bewoners en andere partijen over een bruisend centrum met voorzieningen voor jong en oud. De Zilverkamp heeft uitstekende voorzieningen bij de Brink. We vinden het belangrijk dat de functies hier blijven. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en onderdak kunnen vinden voor initiatieven. Op dit moment werken we aan een visie voor dit deel van de wijk. Bewoners, gemeente en overige partijen zijn hierbij betrokken.

Gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp

Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie vastgesteld. In de visie staan de (globale) plannen voor de toekomst van drie deelgebieden: het Centrum, locatie Zilverzwaan en De Heuvels (omgeving De Bunker). Nu de raad de gebiedsvisie heeft vastgesteld, gaat de gemeente de drie deelgebieden verder uitwerken. Hieronder leest u een toelichting bij de thema’s die uitgewerkt worden.

Woningen, sport en spel

Op de plaats waar eerst basisschool de Zilverzwaan stond, komen woningen. Samen met omwonenden, andere bewoners van de Zilverkamp en andere stakeholders kijken we naar de invulling van deze plek. Hierbij nemen we ook het parkeren mee. De Heuvels moet een plek worden voor sport en spel in het groen. Hoe dit eruit moet komen te zien, overleggen we met de bewoners. Met elkaar bespreken we waar behoefte aan is vanuit verschillende groepen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren of ouderen. Daarnaast kijken we bij De Heuvels ook naar een goed bereikbare parkeerplaats.

Mogelijkheden de Brink en de Kuul

Voor de Brink en de Kuul onderzoeken we verder wat nodig is, wat de wensen zijn en wat de kosten zijn. Eerst kijken we naar wat er in Huissen nodig is op het gebied van sport en andere voorzieningen. De Zilverkamp is daarbij onderdeel van het grotere geheel. Daarna kijken we naar de specifieke wensen vanuit de wijk. Daarnaast onderzoeken we nieuwbouw én verbouw. Als laatste leggen we alles bij elkaar. Wat is er mogelijk en financieel haalbaar? De gemeenteraad maakt dan uiteindelijk een definitieve keuze. Het is dus op dit moment nog niet bekend of er iets verandert en zo ja, wat deze verandering inhoudt.

Veilig en groen

In het hele plan is er aandacht voor veilige verkeersstromen en duurzaamheid. We willen dat inwoners en bezoekers van het hart van de wijk veilig kunnen lopen, fietsen, rijden en parkeren. Vanuit dat oogpunt kijken we hoe we het gebied beter kunnen inrichten. Daarnaast kijken we naar diversiteit van groen, maar ook naar bijvoorbeeld duurzaamheid bij het bouwen van nieuwe woningen.

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen